ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ މިރޭ އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ދެވަނަ ބުރުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އަށް ބަލާ އިރު، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ 129،159 ވޯޓު ހޯއްދަވައިފައެވެ....

މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް މަހްލޫފު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވައިފި

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރަން މި ސަރުކާރުގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފު ނިންމައިފިއެވެ. މީހާރު މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމުގައި ހުންނެވީ އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ...

ފާހާނާއިން ދުވާ ހަޑި ވަސް ކަނޑުވާލެވިދާނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް

ސައި ގިރާފައި ސައިގަތް ބޭގް އެއްލާނުލާ ބަހައްޓާށެވެ. އޮރެންޖު ނޮޅުމަށް ފަހު އޭގެ ތޮށި ވެސް ބަހައްޓާށެވެ. ކޮފީ މެޝިނުގައި ހުންނަ ކޮފީ ކުނޑިތައް ވެސް އެހެން ކަމަކަށް ރައްކާކޮށްލާށެވެ. މި ހުރިހާ އެއްޗަކީ...

އެންމެންނަށް މީރު ބަޓާ ޗިކަން އުފަންވީ ކިހިނެއް؟

އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް މީރު އިންޑިއާގެ ރަހައަކީ ބަޓާ ޗިކަން އޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ. މިއީ 1920ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި 'އަންޑިވައިޑެޑް އިންޑިއާ' ނުވަތަ އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނަކީ ވަކި ދެ...